Zpráva o činnosti za rok 2016

V roce 2016 zorganizoval výbor Klubu dva zájezdy, měly za úkol poznání historických a kulturních památek v Čechách.

  • Jarní zájezd se konal 7. 5. 2016. Trasa zájezdu byla: tvrz v Načeradci, Podblanické muzeum v Louňovicích, památník bitvy u Jankova (konec 30tileté války), muzeum dopravy (1945 – 1994) ve Strnadicích.
  • Podzimní zájezd se uskutečnil dne 17. 9. 2016 do Milevska. Navštívili jsme Novou synagogu v současné době užívanou Československou církví husitskou. Dále dvě prohlídkové trasy kláštera. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v muzeu mlynářství a pekařství v Božeticí.

Dalšími aktivitami KPHP byla přednášky pro členy klubu i ostatní občany:

  1. První přednáška na téma 30tiletá válka na Pelhřimovsku se uskutečnila 26. 4. 2016 v Městské knihovně. Přednášejícím byl Mgr. Vlastislav Větrovský. Kde jsme při květnovém zájezdu navštívili památník bitvy u Jankova (okr. Benešov).
  2. Přednáška v říjnu se uskutečnila 11. 10. 2016 v hudebním salonku Městské knihovny v Pelhřimově. Přednáčející ing. Martin Kotěra hovořil na téma „Historie objevů v astronomii.“
  3. Po dnešní valné hromadě bude přenáška pana Ing. Mgr. Jana Beránka PhD z Národního památkového ústavu s názvem „Zámek Červená Řečice v zrcadle staletí“.

Výbor klubu v tomto roce rozhodl o udělení čestného členství panu Mgr. Horymíru Kubíčkovi, který byl zakládajícím a dlouholetým členem KPHP. Čestné členství je uděleno za obětavou práci při obraně a obnově historických památek movitých i nemovitých v kraji Vysočina i v hlavním městě Praze.

V roce 2016 byly schváleny na mimořádné valné hromadě nové stanovy našeho klubu. Ověřené byly zaslány, včetně změny názvu, na krajský soud v Českých Budějovicích. Současný název naší organizace zní: Klub přátel historického Pelhřimova z. s.

Výbor Klubu přátel historického Pelhřimova, ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, se rozhodl podpořit vydání obrazové publikace Procházka Pelhřimovem 1897 – 1980, kterou si dnes mohou členové klubu zakoupit za členskou cenu.